MU SEASON

HƯỚNG DẪN QUAY WING 1

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường"
- Những Nguyên liệu cần thiết để tạo Wing 1:

Vũ khí ChaoNgọc Hỗn NguyênItem Cấp độ tối thiểu +4 +4 opCHÚ THÍCH:

- Vũ khí Chao cấp càng cao, op càng cao thì xác suất % thành công càng cao.

- Nếu thành công, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các loại cánh lv1 sau: cánh quỷ, cánh thiên đàng, cánh tiên nữ, cánh vũ linh.

- Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, vũ khí chao sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

Vũ khí ChaoNgọc Hỗn NguyênItem Cấp độ tối thiểu +4 +4 opCHÚ THÍCH:

- Vũ khí Chao cấp càng cao, op càng cao thì xác suất % thành công càng cao.

- Nếu thành công, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các loại cánh lv1 sau: cánh quỷ, cánh thiên đàng, cánh tiên nữ, cánh vũ linh.

- Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, vũ khí chao sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

Vũ khí ChaoNgọc Hỗn NguyênItem Cấp độ tối thiểu +4 +4 opCHÚ THÍCH:

- Vũ khí Chao cấp càng cao, op càng cao thì xác suất % thành công càng cao.

- Nếu thành công, bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong các loại cánh lv1 sau: cánh quỷ, cánh thiên đàng, cánh tiên nữ, cánh vũ linh.

- Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, vũ khí chao sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.